DORADZTWO

Wielu dyrektorów i wiele rad pedagogicznych ma za sobą bardzo, bardzo liczne szkolenia. Niekiedy towarzyszyło im wdrożenie, o którego wadze piszemy w dziale Wsparcie.

Pozostaje jednak do zagospodarowania silna potrzeba bieżącego wsparcia.  Dla szkoły olbrzymie znaczenie może mieć to, co bywa nazywane „interwencjami doradczo-rozwojowymi”. Taka interwencja – jeśli ma być udana – powinna spełniać dwa warunki:

1. Nasze działanie koncentruje się na rzeczywistym problemie do rozwiązania – precyzyjnie opisanym, uchwyconym „tu i teraz”.

2. Nasze działanie wykorzystuje w pełni potencjał każdego uczestnika interwencji – doskonalimy te umiejętnosci i pogłębiamy tę wiedzę, którą mamy (nawet jeśli zdążyliśmy o tym lub owym nieco zapomnieć).

Konsekwencją takiego myślenia jest dostrzeżenie, że niekiedy efektywniej jest mieć własnego trenera, który systematycznie nam pomaga wydobywając nasze możliwości. Bywa to korzystniejsze niż zamawianie kolejnych i kolejnych szkoleń, często „generalnie dobrych”, ale niekoniecznie „trafiających w punkt” i zbyt rzadko budujących na tym, czego nauczyliśmy się wcześniej.

W brytyjskich badaniach publikowanych w Learning and Talent Development: Annual Survey (2012) wskazano, że pracownicy potrzebują integracji projektów szkoleniowych z konkretnymi sytuacjami, w których w danej chwili  organizacja się znajduje. Ponad połowa respondentów uznała, że jednym z najlepszych pomysłów na takie zindywidualizowane podejście doradcze jest coaching.

Coaching grupowy zakłada comiesięczne spotkania z gronem nauczycieli. Na spotkaniu nauczyciele wspomagani pracą coacha: definiują obszary zmiany na najbliższy miesiąc pracy, opracowują wskaźniki sukcesu oraz planują działania. Ważną częścią spotkania jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i odwołanie się do wniosków wynikających z pracy z narzędziami monitorowania.

Bierzemy pod opiekę początkujących nauczycieli w danej szkole. Diagnozujemy ich mocne strony i obszary do rozwoju. Wspólnie projektujemy ścieżkę działań i pomagamy w jej przejściu. Nasza praca toczy się zarówno „na miejscu”, np. podczas obserwacji lekcji, jak  i on-line, kiedy nauczyciel potrzebuje szybkiej rady.

Skuteczne,  indwidualne wsparcie dla dyrektorów – oferta w przygotowaniu.

TOP