Szkolenia dla dyrektorów

13242071_s Szkolenia dla dyrektorów  prowadzimy dla grup 10-osobowych (niekiedy większych).

Zachęcamy do stworzenia własnej grupy (z zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół / zespołów szkół). Takie zajęcia są szczególnie efektywne, ponieważ mogą objąć całą kadrę kierowniczą placówki, a kierownictwa pobliskich szkół wspierają się nawzajem we wdrożeniu wypracowanych pomysłów i wymieniają na bieżąco doświadczeniami.

Można także zapisać się na zajęcia otwarte – informacje o nich znajdziecie Państwo w naszym kalendarzu i na blogu, wtedy gdy będą one zorganizowane.

Zapraszamy również do przesłania nam informacji o chęci uczestnictwa w którymś z warsztatów – zrealizujemy je, kiedy powstanie grupa odpowiednia do wspólnej pracy .

Tworzymy także warsztaty na specjalne zamówienie – zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Zajęcia koncentrują się wokół dwóch powiązanych wątków. Poznajemy kilka technik pozwalających poznać w sposób pogłębiony potrzeby zespołu, a następnie przygotowujemy projekt doskonalenia, który ujmowałby zarówno cele zespołu, jak i cele indywidualne każdego z nauczycieli. Przekonujemy się, że koniec awansu zawodowego nie musi oznaczać braku pomysłów na samodoskonalenie i rozwój członków rady pedagogicznej.

W obliczu kryzysu demograficznego szkoły stają się coraz częściej firmami zabiegającymi o klientów. Jak przenieść najlepsze doświadczenia biznesu i nie zagubić specyfiki szkoły jako placówki misyjnej? Naszym celem podczas warsztatów jest zbudowanie podwalin skutecznej strategii marketingowej dla szkół, których dyrektorzy uczestniczą w zajęciach.

Współczesnemu dyrektorowi coraz bardziej potrzebne są kompetencje interpersonalne pozwalające na udaną autoprezentację, nie tylko w kontaktach z radą pedagogiczną, ale także w spotkaniach z rodzicami, z przedstawicielami samorządów, z reprezentantami środowisk biznesowych lub mediów. Podczas warsztatów ćwiczymy i doskonalimy takie właśnie umiejętności.

Kontrowersyjna teza dra Ulricha Hammerschmidta: Każdy dyrektor ma taką radę pedagogiczną, na którą sobie zasłużył pobudza do refleksji, nawet jeśli nie całkiem się z nią zgadzamy. Analizujemy możliwości i sposoby budowania zgranego zespołu z rady pedagogicznej, przygotowujemy plan działań mający na celu stworzenie drużyny tam, gdzie dotychczas były wolne elektrony albo niechętne sobie grupy.

Dlaczego warto zaryzykować delegowanie uprawnień pracownikom, a może i Radzie Szkoły? Na to pytanie odpowiedź nie jest trudna. Jak zrobić to skutecznie, tak aby nie sprowokować katastrofy, a zarazem dać satysfakcję pracownikom? To sztuka, którą poznajemy podczas warsztatu. Dyrektor może wychodzić ze szkoły wcześniej, a w swoich nauczycielach mieć zaangażowanych i zaufanych sojuszników.

Szkoła nieustannie się zmienia i dla dyrektora szkoły umiejętne zarządzanie zmianą okazuje się kluczową kompetencją. Rozpoznanie etapu zmiany, dostosowanie do niej oddziaływań, planowanie zmian i włączanie w nie całej szkolnej społeczności – oto kwestie, którym poświęcamy uwagę w trakcie naszych zajęć.

Bardzo często blokuje nas przekonanie, że tylko zachęty finansowe mogą skłonić pracowników do lepszej pracy. Badania naukowców z Massachusetts Institute of Technology otwierają nową perspektywę, a wyższe zarobki nie są wcale kluczem do zaangażowania. Komplet lepszych kluczy tworzymy podczas warsztatu.

TOP