Rodzice

Szkolenia dla rodziców

7954105_sSzkolenia organizujemy dla zorganizowanych grup rodziców, dla Rad Rodziców oraz – w ramach szkolnej pedagogizacji – dla ogółu rodziców danej placówki. Zawsze mają one charakter warsztatowy, w przypadku dużych grup wykorzystujemy techniki takie jak Open Space czy World Cafe (zob. TUTAJ ).

Przygotowujemy zajęcia na specjalne zamówienia.

W szkole, my rodzice, znów zmieniamy się w uczniów i patrzymy na nią oczami dzieci, którymi już nie jesteśmy. Tymczasem szkoła się zmieniła i trzeba ją obejrzeć na nowo po to, aby sie w niej z sensem i pożytkiem dla naszych dzieci odnaleźć. Stąd trzy tytułowe pytania, na które poszukujemy odpowiedzi i odnajdujemy je podczas warsztatu.

Warsztaty służą bliższemu poznaniu prawa oświatowego. Przede wszystkim jednak są dobrą szkołą angażowania się w życie szkoły tak, aby nie toczyć wojny, lecz zgodnie współpracować dla wspólnego dobra.

Nauczyciele martwią się brakiem zaangażowania rodziców. Rodzice czują się niekiedy nieproszonymi gośćmi w szkole. Obie strony żałują straconych szans. Zajęcia pokazują Radom Rodziców i ich stowarzyszeniom dobre praktyki, gdy chodzi o miejsca, w których „śpiący olbrzym”, jakim są rodzice, może wiele zdziałać.

Rozpoznawanie stylów uczenia się mojego dziecka. Motywowanie go do nauki. Określanie celów. Rozmowa o wynikach. Współpraca z nauczycielem. Oczekiwania wobec szkoły. Oto najważniejsze pola, którym poświęcamy uwagę podczas tego warsztatu.

TOP