GRUPA TRAMPOLINA, Filtrowa 83/10, 02-032 Warszawa, mail: biuro@grupatrampolina.pl, tel.: 783 369 949; 781 295 092

Teorie sprawdzamy w praktyce.

W naszym zespole spotkali się bardzo różni ludzie. A ponieważ okazało się, że z tych różnic powstają intrygujące pomysły, to trzymamy się siebie i – jak mawiają dzieci, bo przecież nie my! – ogarniamy sytaucje, typowe i nietypowe, trudne i pozornie łatwe.

Naszą siłą jest to, że nauczycieli uczymy o tym, czego sami doświadczamy w szkole i z czym sami twórczo eksperymentujemy.

Biogramy trenerów ukryto pod zdjęciami.

MAGDALENA SWAT-PAWLICKA

Trenerka Wiodąca

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także w Szkole Nauk Społecznych PAN. Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum i w liceum, praktyczka oceniania kształtującego.

Wykładowczyni i tutorka w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Trenerka w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje także jako ekspertka i konsultantka merytoryczna w programach związanych z doskonaleniem nauczania i uczenia się oraz jako coach. W Instytucie Badań Edukacyjnych uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem Bazy Narzędzi Dydaktycznych. W ciągu ostatnich dwóch lat zaangażowana w projekt związany z nadzorem pedagogicznym jako trenerka grup szkoleniowych wizytatorów ds. ewaluacji zewnętrznej. W ramach hobby współzałożycielka i organizatorka Warszawskiej Ligi Debatanckiej. Wędruje po świecie, od Oslo po Nowy Jork zbierając edukacyjne nowiny. Mistrzyni gier planszowych. Autorka paelli i brownies. W trudnych sytuacjach zawsze wspierają ją Siergiej Rachmaninow i Martha Argerich.

Email: magda@grupatrampolina.pl

ALEKSANDER PAWLICKI

Trener Wiodący

jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz – w zakresie rzemiosła trenerskiego – Szkoły Trenerów Akademii SET.

Wykładowca dydaktyki w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Prowadził badania w Forschugstelle Osteuropa Uniwersytetu w Bremie, uczestniczył w pracach Zakładu Studiów Interdyscyplinarnych nad Edukacją Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim (z którym nadal współpracuje)

Szkołę odwiedzał w rozmaitych rolach: ucznia, nauczyciela, dyrektora i rodzica, a także opiekuna wizytatorów ds. ewaluacji. Uczy od roku 1997 po dziś dzień historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Autor podręczników do historii i WOS oraz licznych scenariuszy lekcji, brał udział w tworzeniu podstawy programowej, modyfikowaniu egzaminów zewnętrznych CKE oraz w reformie nadzoru pedagogicznego. Uczestniczył w badaniach programu PISA. Wyróżniony w Konkursie na Najlepszego Nauczyciela Warszawy od lat promuje debatowanie w stylu oksfordzkim animując Warszawską Ligę Debatancką.

Zdarzyło mu się także: prowadzić badania archiwalne i pisać książki o cenzurze w PRL, wydawać gazetę, być dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, prowadzić program TV, współtworzyć muzeum, grać w piłkę w klubie z klasy B, być operatorem młota pneumatycznego w Elektrociepłowni Siekierki, zaprojektować maszynę dla Centrum Nauki Kopernik, uczyć studentów, uczestniczyć w projekcie przesuwania Pałacu Kultury, a także reżyserować i grać w przedstawieniach szkolnych teatrów amatorskich oraz opublikować broszurę o historii Polski pod efektownymi tytułami: po szwedzku - „På upptäcktsfärd i Polen” i po niderlandzku - „Reis naar het onbekende - wedstrijd over de kennis van Polen”. Cyklista.

Email: aleksander@grupatrampolina.pl
Telefon: 783 369 949

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

JUSTYNA FRANCZAK

Trenerka Konsultantka

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Swoją przygodę z edukacją rozpoczęła w 1999 roku jako nauczycielka biologii w gimnazjum. Do dziś uczy w Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego w Katowicach. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli - jest trenerką Centrum Edukacji Obywatelskiej. Programem, w którym zaczynała swoją pracę trenerską była „Szkoła Ucząca Się”. Od tego czasu – cały czas ucząc się i rozwijając - prowadzi wiele innych szkoleń z zakresu tematyki oświatowej, tworzy programy i scenariusze szkoleń oraz kursów, kieruje i moderuje w kursach internetowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z ocenianiem kształtującym, ewaluacją i podnoszeniem jakości pracy szkół oraz analizą wyników egzaminów z wykorzystaniem edukacyjnej wartości dodanej. Pracowała przy tworzeniu i realizacji wielu programów i projektów edukacyjnych, na przykład: „Orange dla Ziemi”, „Aktywni z Natury”, „Szkoły Jagiellońskie”, „Szkoła z klasą”, „Akademia Uczniowska”, ”Cyfrowa Szkoła”. Obecnie, jako pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktywnie zaangażowana w proces szkoleniowy kuratorów oświaty, wizytatorów i dyrektorów szkół w ramach Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości pracy Szkoły oraz w szkolenia nauczycieli „Nauczyciel Badacz” we współpracy z Erą Ewaluacji. Kiedy nadchodzą wakacje niespecjalnie je planuje – pakuje się i spontanicznie wyjeżdża w miejsca mniej lub bardziej odległe. Lubi podróżować szlakami opisywanymi na blogach, poznawać ludzi i historię odwiedzanych miejsc oraz smakować lokalne potrawy.

EWA RUTKOWSKA

Trenerka Konsultantka

Ewa Rutkowska - absolwentka filozofii UW i Szkoły Nauk Społecznych PAN. Nauczycielka i wychowawczyni w gimnazjum. Współautorka m.in. poradnika dla nauczycieli i nauczycielek „Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji” a także raportów dotyczących Gender Mainstreaming (UNDP Polska) przemocy wobec kobiet i edukacji w Polsce dla Fundacji Feminoteka i Fundacji H.Boella. Prowadzi szkolenia z zakresu gender, gender mainstreaming, różnorodności, przeciwdziałania molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji, w tym dyskryminacji na rynku pracy. Współpracowała z Fundacją Fundusz Współpracy w ramach programu IW EQUAL oraz POKL w zakresie prowadzenia szkoleń, szkolenia trenerskiego oraz opracowywania modułów szkoleniowych z gender mainstreamingu. Ekspertka ds. równości szans w projekcie systemowym aktywizującym kobiety na rynku pracy dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Współpracuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Pozostaje w glębokiej symbiozie z Filharmonią Narodową.

MAGDA LIPIEC

Trenerka Konsultantka

ALEKSANDRA CUPOK

Trenerka Konsultantka

Absolwentka politologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, informatycznych studiów podyplomowych na UŚ oraz zarządzania w oświacie Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach, jako nauczycielka informatyki i zajęć komputerowych. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jako trenerka i kierowniczka kursów internetowych w ramach programów Ocenianie Kształtujące Szkoła Ucząca Się, Rozwijanie Uczenia się i Nauczania, Laboratoria Praktyki Nauczycielskiej. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli w zakresie strategii nauczania i uczenia się, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i podnoszenia jakości pracy szkół.

TOP